ENADE

UNITED – en musikvideo som förespråkar tolerans och fred för ungdomar över hela världen. Musikvideon United producerades för att användas av utbildare, poliser och myndighetspersoner som arbetar med ungdomar för att främja mänskliga rättigheter och förespråka icke-våld bland ungdomar. Den har översatts till 18 språk och dess allmänna budskap om tolerans och fred har nu nått mer än 50 miljoner människor.