INLEDNING

STÖDJER EFFEKTIV DROGUTBILDNING
OCH FÖREBYGGANDE SATSNINGAR

Med tanke på drogernas förödande inverkan på samhället, skrev författaren, humanitären och Scientologins grundare L. Ron Hubbard: ”Vår planet har kört in i en barriär som förhindrar alla vittgående sociala framsteg – droger och andra biokemiska ämnen. Dessa kan försätta människor i ett tillstånd som inte bara förhindrar och förstör kroppslig hälsa, utan som kan förhindra all stabil förbättring av mentalt eller andligt välbefinnande.” Detta uttalande leder till hans vidare bedömning av den roll drogmissbruk spelar i den sönderfallande samhällsstrukturen: ”Forskning har visat att den absolut mest destruktiva faktor som finns i vår nuvarande kultur är droger.”

DEN ABSOLUT MEST DESTRUKTIVA FAKTOR SOM FINNS i vår
NUVARANDE KULTUR
är DROGER.

Vidare gav L. Ron Hubbards forskning inom detta område världen unika lösningar rörande drogrehabilitering. Detta i sin tur entusiasmerade Scientologi-kyrkan och scientologer att starta Sanningen om droger, ett sekulärt program med vilket de har arbetat i mer än två decennier för att göra det möjligt för miljontals människor att få sanningen om droger.

Kyrkan och dess medlemmar strävar efter att utplåna drogmissbruk genom information och uppmanar alla som delar målet om en drogfri värld att delta.

ATT UTROTA DEN VÄRLDSOMSPÄNNANDE
DROGMISSBRUKSEPIDEMIN

Droger är mer än bara ännu ett samhällsproblem. Omkring 210 miljoner människor – på alla nivåer i samhället – tar illegala droger. Nästan 200 000 dör av droger varje år.

Den största tributen krävs bland våra ungdomar. Var tolfte sekund experimenterar ytterligare ett skolbarn för första gången med illegala droger. Droganvändningen inom denna grupp har stadigt stigit under det gångna årtiondet, och barn utsätts för droger vid allt lägre åldrar.

mer

SANNINGEN OM DROGER
INFORMATIONSMATERIAL AV MULTIMEDIATYP

Med 25 års erfarenhet av drogförebyggande verksamhet har programmet Sanningen om droger löst problemet att på ett effektivt sätt att kommunicera drogmissbrukets verklighet till tonåringar och yngre vuxna – individuellt och genom masskommunikation.

Både erfarenhet och undersökningar visar att tonåringar och yngre vuxna är mest benägna att lyssna på sina kamrater. Således tillhandahålls kärnbudskapet av ungdomar – av vilka en del själva har gått missbrukets väg och överlevt för att berätta sin historia. De talar till andra ungdomar i häften, infoannonser och en dokumentärfilm.

mer

ATT NÅ UT TILL MILJONTALS MED BUDSKAPET
”DE SA, DE LJÖG”

Effektiviteten i häftena Sanningen om droger resulterade i en serie infoannonser som kallas ”De sa, De ljög”. De 16 infoannonserna med sina starka skildringar av de vanligast förekommande drogernas destruktiva verkningar är moderna, hårtslående kommunikationer som riktar sig direkt till ungdomar.

Dessa meddelanden kan effektivt avskräcka från att ta droger från första början och utgör en viktig del av programmet Sanningen om droger.

mer

SANNINGEN OM DROGERS
INFORMATIONSKAMPANJ

Den viktigaste delen av informationsprogrammet Sanningen om droger är den 100 minuter långa dokumentärfilmen Sanningen om droger: Verkliga människor, verkliga berättelser, som inriktar på var och en av de 11 oftast missbrukade drogerna.

Filmen ger fakta: vad som gör en drog till en drog, vad droger gör med sinne och kropp och vart de alla leder.

mer

INTERAKTIV WEBBPLATS FÖR
RESURSCENTER FÖR UNDERVISNING ONLINE

För att öka programmets tillgänglighet ytterligare, tillhandahåller ett omfattande, interaktivt resurscenter för drogutbildning – DrugFreeWorld.org – hela skalan av information och material, alla finns online för visning, nedladdning eller beställning.

mer

ATT SPRIDA BUDSKAPET OM SANNINGEN OM DROGER
VÄRLDEN ÖVER

Organiserade frivilligåtgärder i ett 180-tal länder har lett till distribution av 50 miljoner drogförebyggande häften och tiotusentals samhällsaktiviteter som informerar om droger.

Effekten är betydande när det gäller att förhindra drogmissbruk. De som är välinformerade kan stå emot kamrattrycket och själva välja att aldrig börja ta droger.

mer

GER LÖSNINGAR
TILL MILJONTALS

Church of Scientology International Dissemination and Distribution Center i Los Angeles, Kalifornien, står i centrum för de globala humanitära initiativ som stöds av Scientologi-kyrkor och scientologer. Förutom att skapa spridningsmaterial till de över 10 000 Scientologi-kyrkorna, missionerna och anslutna grupperna i hela världen, producerar centret läromedel till alla av kyrkan sponsrade humanitära program.

mer

RESULTAT FRÅN IMPLEMENTERING AV
PROGRAMMET

Utbildning är det effektivaste vapnet i kriget mot droger och drogmissbruk. Scientologi-kyrkor och deras medlemmar har arbetat tillsammans med likasinnade grupper och individer för att åstadkomma en betydande förändring i det globala drogproblemet.

Tack vare effektiviteten i utbildningsmaterialen och effekterna av programmets verksamhet var det än genomförs, inger Sanningen om droger-kampanjen respekt och stöd från lärare, hälsoinstruktörer, studierådgivare, poliser, samhällsledare, regeringstjänstemän, elever och föräldrar.

mer