OM PROGRAMMET

SANNINGEN OM DROGER
INFORMATIONSMATERIAL AV MULTIMEDIATYP

1 200
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER OCH
BROTTSBEKÄMPANDE
organ
ANVÄNDER
SANNINGEN OM
DROGER

Med 25 års erfarenhet av drogförebyggande verksamhet har programmet Sanningen om droger löst problemet att på ett effektivt sätt att kommunicera drogmissbrukets verklighet till tonåringar och yngre vuxna – individuellt och genom masskommunikation.

Både erfarenhet och undersökningar visar att tonåringar och yngre vuxna är mest benägna att lyssna på sina kamrater. Således tillhandahålls kärnbudskapet av ungdomar – av vilka en del själva har gått missbrukets väg och överlevt för att berätta sin historia. De talar till andra ungdomar i häften, infoannonser och en dokumentärfilm.

Programmets hörnsten är en serie på 13 faktafyllda häften som utan skrämseltaktik informerar om droger och gör det möjligt för ungdomar att fatta ett eget beslut om att leva drogfritt.

Serien består av en översiktsbroschyr och ett häfte för var och en av de vanligaste missbrukade drogerna:


 • Marijuana
 • Alkohol
 • Ecstasy
 • Kokain
 • Crack-kokain
 • Crystal meth
 • Inhalationsmedel
 • Heroin
 • LSD
 • Receptbelagda läkemedel
 • Smärtstillande medel
 • Ritalin


Varje publikation beskriver hur droger fungerar och de fysiska och psykiska verkningarna av att ta dem. Det som förstärker dessa fakta och statistiker är förstahandsredogörelser från före detta användare som berättar om livet på droger. Häftena skingrar myter genom att ge fakta om varje drogs verkningar, både på kort och lång sikt. De har översatts till 17 språk och distribuerats i 188 länder.