RESULTAT FRÅN IMPLEMENTERING AV
PROGRAMMET

Utbildning är det effektivaste vapnet i kriget mot droger och drogmissbruk. Scientologi-kyrkor och deras medlemmar har arbetat tillsammans med likasinnade grupper och individer för att åstadkomma en betydande förändring i det globala drogproblemet.

Tack vare effektiviteten i utbildningsmaterialen och effekterna av programmets verksamhet var det än genomförs, inger Sanningen om droger-kampanjen respekt och stöd från lärare, hälsoinstruktörer, studierådgivare, poliser, samhällsledare, regeringstjänstemän, elever och föräldrar.

Statistiker visar dess inverkan:

Till dags dato använder
1 200
organisationer, brottsbekämpande organ och myndighetsorgan runt om i världen lektionsplanen och materialet för Sanningen om droger.
10 000
skolor använder läroplanen och materialet till Sanningen om droger.

Programmets effektivitet bekräftas också av ständigt ökande antal unga människor som använder dessa material och i sin tur delar sanningen om droger med sina vänner och familjer.

På det sättet tar kampanjen Sanningen om droger enorma steg i riktning mot att fostra en generation som kommer att förbli fri från drogmissbrukets ödeläggelse.

Omkring 1 200 organisationer, polis- och myndighetsorgan i 180 länder har gått samman med scientologer för att bekämpa drogmissbruk genom det kyrkostödda utbildningsprogrammet Sanningen om droger. Här är ett axplock bland de oräkneliga vinsterna från dem som har upplevt resultaten.

MYNDIGHETER

Som svar på de omfattande drogförebyggande ansträngningarna som scientologer i Taiwan gick i spetsen för, presenterade landets inrikesministerium den nationella Religious Excellence Award till Scientologi-kyrkan.

Genom detta brev upprättar skolstyrelsen i Demokratiska republiken Kongo ett partnerskap med Stiftelsen för en drogfri värld för att genomföra programmet Sanningen om droger över hela landet och särskilt i skolorna. Vi räknar med att detta partnerskap skall förhindra missbruk och drogers skadliga verkan i skolorna. – Skolstyrelsen i Demokratiska republiken Kongo

Genom detta brev vill jag uttrycka min uppriktiga tacksamhet för kursen Sanningen om droger, som ges till medlemmar av Samordningskommittén för skolsäkerhetsprogram, vilket har varit till stor hjälp för att göra de workshopar om drogförebyggande som ges i Mexico Citys skolor mer professionella. Alla våra medlemmar har visat en ökad kunskap i ämnet och har framför allt förtydligat många frågor och osäkerheter om hur man ger dessa workshopar till elever, föräldrar och lärare.

Jag vill också tacka er för det material som vi fick, vilket är ett erkännande till den ärade stiftelse som ni är en del av. Det används för att nå människor som främjas av dessa workshopar i de olika skolorna i Mexiko. Jag tackar er och ser fram emot att fortsätta arbeta med er. Jag ger er mina hjärtligaste hälsningar. – Underdirektör, skolsäkerhetsenheten, Mexico City, Mexiko

BROTTSBEKÄMPARE

”Efter att ha mottagit och sett materialet, beslöt jag att använda videorna Sanningen om droger som del av mina droglektioner till åttondeklassare. I år fick eleverna se segmenten om marijuana, kokain, heroin, LSD, receptbelagda läkemedel och smärtstillande medel samt introduktionen och ”Sista ordet”. Eleverna blev fascinerade av videorna Sanningen om droger och de flesta lektioner började med att eleverna frågade om vi skulle se på fler videor den dagen. Vittnesbörden från före detta missbrukare ger trovärdighet åt det budskap som jag försöker väcka hos eleverna, på ett sätt som en ensam polis aldrig skulle kunna. – Detektiv, polismyndigheten, New Jersey, USA

Programmets material och dvd:n var förbluffande effektiva – eleverna krävde mer tid för att titta på programmet. Det gjorde en sådan fantastisk inverkan att distriktets polisavdelning har bjudits in av de lokala skolorna för att presentera programmet. – Chef för service i samhället vid lokal polisavdelning, USA

LEDARE I SAMHÄLLET

Det här är ett stort bidrag, ett av de större bidrag som Scientologin gav, och ingen annan har ens försökt. – Vice ordförande, Asian American Economic Development Enterprises, USA

Jag är pastor i en kyrka, senator och pingstvän. När jag har bett Scientologin att komma och hjälpa oss och lära oss hålla lektioner – och att lära våra unga och ge oss information – då kommer de, de är där. – Delstaten New Yorks senator, USA

Materialet Sanningen om droger kommer att skapa en så stor effekt att det kommer att sprida sig som vågor över Amerika. Detta program är svaret på den globala epidemin. Jag vill ha det obligatoriskt för skolbarn över hela Amerika att gå igenom läroplanen till Sanningen om droger. – Ordförande, internationell religiös koalition, USA

VI HAR FUNNIT ER INFORMATION OCH ERA RESURSER angående DROGERS VERKNINGAR vara OVÄRDERLIGA och LÄTTA ATT FÖRSTÅ.

Jag skriver detta brev till stöd för er organisation vars häften och dvd:er vi har använt och distribuerat i ett antal år när vi utför våra uppgifter i samhället. Vi har funnit deras information och resurser om drogers inverkan vara ovärderliga och lättförståeliga, särskilt för de unga i vårt samhälle. – Maori Wardens Association, Nya Zeeland

Kampanjen Sanningen om droger är avgörande för de eftersatta områdena i vår stadsdel. Ni och era frivilliga har tålamod och tid att komma och distribuera häftet Sanningen om droger i min stad och hjälpa människor. Rådsmedlemmarna och jag är mycket stolta över det arbete som Sanningen om droger-frivilliga har gjort genom att städa upp området och distribuera informationshäftena. Jag hoppas alla stadsdelar ser vad ni har gjort och kommer att dra nytta av vad ni har att erbjuda. Ni gör ett fantastiskt jobb. Människor måste lyckönska er. – Ward Chair, England

Detta är ett unikt antidroginitiativ som ger hopp om och hjälp för att få slut på drogmissbrukets globala tragedi. – Ordförande, Police Clergy Council, USA

UTBILDARE

Jag ville bara tacka er återigen för hela programmet Sanningen om droger. Jag började varje lektionstimma med att fråga eleverna varför folk tar droger och de brukade ropa ut: att passa in, fly, koppla av, tristess, att känna sig vuxen, rebell eller bara för att experimentera. De insåg att mycket av vad de hör på gatorna om droger är lögner, och det är främst tack vare ert program. Vi älskade det. – Lärare, USA

Videorna och infoannonserna ger reflektioner i verkliga livet av elever och unga vuxna om deras erfarenheter med droger. Kvaliteten på videomedia och innehållet i budskapen håller eleverna engagerade och intresserade. Det kostnadsfria utbildningspaket som inkluderar en läroplansmanual, video och individuella och enskilda broschyrer om var och en av drogerna, gör genomförandet av lektionerna till en hälsoavdelning och en lätt uppgift. – Hälso- och gymnastiklärare, USA

Jag kan säga utan tvekan att läroplanen för Sanningen om droger som jag använde under det senaste året är den bästa och mest allomfattande jag någonsin använt. Själva dvd:n, tillsammans med broschyrerna och lektionsplanerna, har gett mig möjlighet att presentera droginformation i ett format som bokstavligen har lagt beslag på elevernas uppmärksamhet. Jag visar många filmer och dvd:er under terminen och denna dvd är den enda eleverna ber att få se igen. –Hälsolärare, USA

Tack för att ni erbjuder detta enastående material till skolan gratis. Jag kan ärligt talat inte nog värdera hur effektivt detta program har varit och kommer att vara. – Gymnasielärare, USA