SCIENTOLOGI-VERKTYG FÖR LIVET

Kursen Organiseringens grunder
Kursöversikt Kursinformation
BÖRJA NU »

ORGANISERINGENS GRUNDER Kursöversikt

Alla inser att det skulle vara bättre för människor om saker och ting var bättre organiserade. Vi har alla haft dålig erfarenhet av byråkratiska paragrafryttare, opersonliga regeringsinstanser eller likgiltiga affärsföretag. Dålig organisering är ett allvarligt problem och kostar biljoner i slöseri, ineffektivitet och sänkt produktion.

På en mer personlig nivå är organisering en nyckelfaktor – och saknas ofta – för personlig framgång. Det är även en nödvändighet för en familj som vill lyckas. Uppnåendet av ens mål, oavsett om de är små eller stora, kräver kunskap om organisering. Hur hushållar du mest effektivt och produktivt med din tid, dina aktiviteter och dina resurser? Hur minimerar du distraktioner? Och hur strömlinjeformar du dina krafter för att uppnå dina syften?

L. Ron Hubbard insåg att människan i lika hög grad saknade en förståelse för hur man organiserar sina aktiviteter som hon gjorde i fråga om sin sanna andliga natur. Och en betydande del av hans forskning ägnades åt att klargöra ämnet organisering, en uppgift som han till fullo genomförde.

Denna kurs, med tillhörande häfte, innehåller endast några av de mest grundläggande principerna för den organiseringsteknologi som han utarbetade, men dessa grunder är i sig själva tillräckliga för att i hög grad förbättra aktiviteten hos alla strävanden, vare sig det gäller en grupp eller för en person. Kaos och förvirring är inga naturliga tillstånd i livet. De existerar bara när naturliga lagar inte är förstådda och följs. Här följer några av naturlagarna för organisation och organisering.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar, skapar du ditt eget personliga konto på Scientologi-webbsajten. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du inom Scientologi-webbsajten.

Kursens längd

4 till 6 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Organiseringens grunder
Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat Kursen Organiseringens grunder, får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,

Hur man organiserar vilken verksamhet som helst och når framgång
Organiseringens grunder är en gratis onlinekurs som du kan börja på meddetsamma. Den är vår service till dig, utan kostnad.

Om du redan har börjat på den här kursen, loggar du in här »

Gratis online-kurser
 

Gratis online-kurser

 

SCIENTOLOGY-KYRKAN I STOCKHOLM

KARTA & ANVISNINGAR

Plats:

Månskärsvägen 10 A, Kungens kurva, 141 75, Sverige
Få anvisningar

» Telefon: 08-640 06 81