SCIENTOLOGI-VERKTYG FÖR LIVET

Kursen Svar på drogproblemet
Kursöversikt Kursinformation
BÖRJA NU »

SVAR PÅ DROGPROBLEMET Kursöversikt

Att säga att droger har blivit samhällets största olycka är inte att framlägga situationen alltför starkt. Inget område av livet undgår denna epidemi. Kriminalitet och våld är de mest uppenbara biprodukterna, men avsaknad av moral, avbruten skolgång och i synnerhet ödelagda liv är inte mindre allvarliga och de är precis lika vanligt förekommande.

Och problemet begränsas inte till gatudroger; effekterna av medicinska och psykiatriska droger, vare sig det är smärtstillande, lugnande eller ”antidepressiva” medel, är precis lika katastrofala.

L. Ron Hubbard tog itu med detta problem, inte med målet att komma till rätta med personers fysiska sjukdomar, utan som en fortsättning på hans sökande att befria människan som ande och, längs den vägen, hantera varje hinder som behövde lösas. Droger var ett sådant hinder.

Ända tills L. Ron Hubbard utvecklade ett fungerande drogrehabiliteringsprogram fanns det ingen lösning. Psykiatriinspirerade program hade många fler misslyckanden än framgångar och en del skapade enbart värre missbruk. Andra människor, som hade bättre syften, upptäckte att goda föresatser inte var tillräckligt. De saknade en teknologi som fungerade.

L. Ron Hubbards program tillhandahåller den teknologin. Från att hjälpa personen att upptäcka varför han tog droger överhuvudtaget, till att eliminera den mentala och andliga skada som åsamkats av drogerna, till att avgifta kroppen från återstoder av droger som funnits under långa tider, till att förse personen med verktyg som kommer att göra det möjligt för honom att förbli drogfri för gott, är det utan tvekan det noggrannaste och mest effektiva programmet i världen. Enligt hundratusentals vittnesmål kan idag, för första gången, de som missbrukar droger och alkohol befria sig själva från detta gissel och konfrontera livet med förnyad kraft och förnyat hopp.

Denna kurs med tillhörande kurshäfte innehåller några av de grundläggande principerna i detta program och ger den första verkliga förståelsen av narkotikaberoende.

   

  Kursinformation

  Hur lätt det är att studera kursen

  Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

  Innan du börjar, skapar du ditt eget personliga konto på Scientologi-webbsajten. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du inom Scientologi-webbsajten.

  Kursens längd

  7 till 8 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

  Material

  Häfte: Svar på drogproblemet
  Scientologi-handboken

  Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

  Kursledning

  Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

  Betygsskala

  Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

  Kursfullbordande

  Efter du avslutat Kursen Svar på drogproblemet, får du ett tryckt diplom per post.

  Hjälp

  Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,

  Hur man hjälper någon besegra sitt beroende av droger eller alkohol
  Svar på drogproblemet är en gratis onlinekurs som du kan börja på meddetsamma. Den är vår service till dig, utan kostnad.

  Om du redan har börjat på den här kursen, loggar du in här »

  Gratis online-kurser
   

  Gratis online-kurser

   

  SCIENTOLOGY-KYRKAN I STOCKHOLM

  KARTA & ANVISNINGAR

  Plats:

  Månskärsvägen 10 A, Kungens kurva, 141 75, Sverige
  Få anvisningar

  » Telefon: 08-640 06 81