SCIENTOLOGI-VERKTYG FÖR LIVET

Kursen Assister för sjukdomar och skador
Kursöversikt Kursinformation
BÖRJA NU »

ASSISTER FÖR SJUKDOMAR OCH SKADOR Kursöversikt

Ibland skadas folk under livets gång. Den mänskliga kroppen råkar ut för sjukdomar, skador och olika missöden, oavsiktligt eller avsiktligt.

Genom tiderna har religioner försökt att lindra människans fysiska lidande. Metoderna har varierat från böner till handpåläggning och mycket vidskeplighet uppstod för att förklara deras tillfälliga effektivitet. Det finns emellertid en allmän uppfattning, oavsett vilken metod som används, att anden kan påverka kroppen.

Idag behandlar läkarvetenskapen kroppen när det är något fel på den. Men man förbiser nästan helt sambandet mellan den andliga varelsen och kroppen samt den påverkan den förra har på den senare.

Faktum är att efter all nödvändig medicinsk behandling, har individen själv en enorm kapacitet att påverka kroppen och dess välbefinnande eller brist på välbefinnande.

L. Ron Hubbard utvecklade många tillämpningar på sina upptäckter om de mentala och andliga aspekterna av en persons fysiska svårigheter. Och allteftersom fler och fler tekniker utvecklades, började en ny typ av teknologi att användas, en som kallades ”assister”.

Tillämpningssätten är praktiskt taget oändliga. De hjälper alltid och resultaten är ofta mirakulösa. Idag finns det massor av assister för många olika tillstånd och flera av de viktigaste och mest använda finns i det här häftet.

 

Kursinformation

Hur lätt det är att studera kursen

Denna kurs är uppbyggd steg för steg med studier och övningsuppgifter som du gör i följd.

Innan du börjar, skapar du ditt eget personliga konto på Scientologi-webbsajten. När du har loggat in kommer onlineprogrammet att leda dig igenom varje steg av kursen tills du är klar med den. Allt kursmaterial får du inom Scientologi-webbsajten.

Kursens längd

4 till 6 timmar Du kan dock göra kursen i din egen takt. Med andra ord, den är inte tidsbestämd. Kursen är vår service till dig, gratis.

Material

Häfte: Assister för sjukdomar och skador
Scientologi-handboken

Ditt kursmaterial finns också integrerat i kursen online. Med andra ord, när du en gång loggat in, kan du läsa material från programmet för kursen online alltefter som du gör varje steg. Vi rekommenderar dock att du laddar ner häftet kostnadsfritt eller köper det för att granska det och kunna gå till det när du inte är inloggad i kursprogrammet.

Kursledning

Genom hela din kurs kommer du att få handledning från din personliga kursledare online, som kommer att hjälpa och se till att du förstår och får ut så mycket som möjligt från kursmaterialet. Slutresultatet är att du är fullt kapabel att tillämpa de uppgifter som finns däri. Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss här.

Betygsskala

Varje uppdrag du skickar in betygsätts av din kursledare. I händelse av att någon av dina uppgifter behöver korrigeras kommer din kursledare att skicka dem tillbaka till dig med anvisningar om vad du ska gå igenom och korrigera.

Kursfullbordande

Efter du avslutat Kursen Assister för sjukdomar och skador, får du ett tryckt diplom per post.

Hjälp

Tjänsterna på våra kurser online finns alltid tillgängliga för dig. Närhelst du behöver hjälp med dina kursuppgifter, tveka inte att kontakta din kursledare online, som du kan nå genom att använda knappen”Behöver du hjälp?” på ditt kursprogram online,

Hur man lindrar lidandet för någon som är sjuk eller skadad
Assister för sjukdomar och skador är en gratis onlinekurs som du kan börja på meddetsamma. Den är vår service till dig, utan kostnad.

Om du redan har börjat på den här kursen, loggar du in här »

Gratis online-kurser
 

Gratis online-kurser

 

SCIENTOLOGY-KYRKAN I STOCKHOLM

KARTA & ANVISNINGAR

Plats:

Månskärsvägen 10 A, Kungens kurva, 141 75, Sverige
Få anvisningar

» Telefon: 08-640 06 81