SCIENTOLOGINS TROSBEKÄNNELSE OCH KODEXAR
EN INLEDNING

Anhängare av alla religioner är förenade genom trosbekännelser och kodexar.

Dessa trosbekännelser anger deras ambitioner, deras arbetsuppgifter, deras sedvänjor och deras övertygelser. De anpassar religionens syften och stärker grundsatserna i religionen.

Kodexarna och trosbekännelserna i Scientologin skrevs av L. Ron Hubbard på 1950-talet under åren av religionens danande. De sätter riktlinjerna för Scientologins tillämpning och expansion och tjänar dessa ändamål än idag.

Inkluderat i dessa trosbekännelser finns kodexar för auditören, kursledaren, chefen och ytterligare kodexar som alla scientologer strävar att leva efter. Liksom Scientologi avgörs dessa principers värde av deras användbarhet. Scientologer följer dessa föreskrifter när de tillämpar Scientologi-teknologi, i kontakt med andra och i ledandet av sina grupper och utövandet av sin religion.