GLOBAL KATASTROFHJÄLP

MEDKÄNSLA OCH OMTANKE
NEW YORK 11 SEPTEMBER

Teamet av frivilligpastorer för katastrofrespons bildades efter World Trade Center-katastrofen i New York den 11 september 2001.

Inom några timmar efter katastrofen fanns New Yorks frivilligpastorer på plats och började omedelbart hjälpa räddningspersonalen att skapa ordning i kaoset. De fortsatte att anlända från hela USA och även från andra länder, tills det fanns 800 av dem på plats som gav hjälp dygnet runt i flera veckor, sida vid sida med New Yorks räddningspersonal.

Frivilligpastorerna gav fysisk hjälp i form av mat, vatten, kläder, redskap och annat nödvändigt. De gav Scientologi-assister – handlingar som utförs för att hjälpa en person att möta fysiska svårigheter – till poliser och brandmän som var helt överväldigade av stress, trötthet och chock. De gav också andlig hjälp till dem som förlorat vänner, familj och kollegor.

MER ÄN
800
FRIVILLIGPASTORER
bidrog med
130-
TUSEN
timmar vid
GROUND
ZERO

När det var över, tilldelades frivilligpastorerna New Yorks brandväsens tapperhetsmedalj och fick beröm från myndighetspersoner och ledare i samhället.

”I egenskap av en som själv såg vad som behövdes vid katastrofplatsen vid World Trade Center, dagarna och veckorna omedelbart efter den 11:e september, vill jag tacka er, Scientologi-kyrkan och Scientologi-kyrkans frivilligpastorer, av vilka många hade rest långt för att hjälpa oss.

Frivilligpastorerna arbetade med fantastisk energi och oerhörd medkänsla vid Ground Zero, och hjälpte till att lätta på räddningsarbetarnas fysiska börda och lindra deras mentala påfrestningar. Era frivilligpastorers organisering, omtanke och engagemang var exceptionell och mycket uppskattad, och kommer länge att stanna i minnet hos dem som fick ta emot deras hjälp. Jag kan inte nog tacka frivilligpastorerna.”– Departementschef vid New York-polisen, december 2001