TIDSKRIFTEN FREEDOM
EN RÖST FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Sedan 1969 har Scientologi-kyrkan publicerat tidskriften Freedom i 20 länder. Tidskriften är starkt engagerad i att sprida medvetenhet om och att uppnå mänskliga rättigheter och har varit katalysatorn för banbrytande reformer i allmänhetens intresse och hyllas allmänt som en ledande röst för mänskliga och medborgerliga rättigheter i dagens värld.