ÅTGÄRDER I DET LOKALA SAMHÄLLET

UNDERVISNING OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
OMFATTAR HELA VÄRLDEN

OAVSETT EKONOMISK och KULTURELL BAKGRUND kan VARJE INDIVID, genom att DELTA i dessa PROGRAM, INSPIRERA till FOLKLIGT STÖD för MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

En grundläggande förutsättning för mänskliga rättigheter är att de är för alla. Så oavsett ekonomisk eller kulturell bakgrund kan varje individ, genom att delta i dessa program, få människor att stödja mänskliga rättigheter och undervisning i mänskliga rättigheter i sitt eget lokala område, i sin stad eller sitt land.

För att inspirera individer att kämpa för mänskliga rättigheter och för att se till att detta budskap hörs i dagens värld av kaos och konflikter, är det av Scientologi-kyrkan sponsrade programmet en unik metod för att nå människor genom informationsmöten som inspirerar dem till personlig medverkan.

Internationella konferenser

Varje år samsponsrar Scientologi-kyrkans avdelning för mänskliga rättigheter och Ungdomar för mänskliga rättigheter en internationell konferens om mänskliga rättigheter. Unga delegater världen över erbjuds att representera sitt land.

Vid konferensen tar delegaterna upp människorättsfrågor i sina länder och diskuterar med de andra delegaterna hur man ska få ut information på bred front om mänskliga rättigheter. Delegaterna återvänder sedan hem och utökar sin verksamhet för att ytterligare främja mänskliga rättigheter i sina respektive områden.

Vid konferensen år 2009 i Genève i Schweiz – sätet för FN:s institutioner angående mänskliga rättigheter – skapade ungdomsdelegaterna en ”Internationell demonstrationsmarsch för mänskliga rättigheter”, som resulterade i demonstrationståg i Danmark, Frankrike, Tyskland, Holland, Ryssland, Kanada, USA och på andra håll, arrangerade av Ungdomar för mänskliga rättigheters lokala avdelningar.

Varje år inspirerar konferensen till fler demonstrationståg och räknar nu mer än 10 000 deltagare årligen i mer än 80 länder.

Marathonlöpningar, danser, väggmålningar och namninsamlingar är några av de många aktiviteter som kan höja människors medvetenhet om mänskliga rättigheter.

På detta sätt både inspirerar den årliga konferensen för mänskliga rättigheter åtgärder som främjar mänskliga rättigheter och ökar allmänhetens medvetenhet om hur viktiga de är.

Ungdomar för mänskliga rättigheters internationella informationsturnéer

Sedan år 2004 har Ungdomar för mänskliga rättigheter genomfört en årlig internationell informationsturné, där man presenterar programmet för nationella ledare och uppmanar regeringar och icke-statliga organisationer (NGO-er) att samarbeta i olika projekt.

FLER ÄN
380
TUSEN
HÖRDE
budskapet
OM DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
— på en —
40 000
KILOMETERS TOUR

Totalt har den internationella informationsturnén hittills rest över 250 000 km till 70 länder och nått över 10 miljoner människor. Genom detta har YHRI bildat allianser, skapat nya avdelningar och utsett Ambassadörer för mänskliga rättigheter, som i sin tur sprider budskapet vidare. Scientologi-kyrkor runt om i världen hjälper ofta till genom att stå som värd för turnén och stödjer dess strävan att inspirera ledare i sina områden.

År 2011 reste den internationella informationsturnén 16 000 km genom Bangladesh, Belgien, Kambodja, Costa Rica, Honduras, Thailand och FN-högkvarteret i New York och förde budskapet om de mänskliga rättigheterna till 350 000 personer.

År 2012 färdades informationsturnén 18 000 km genom Kamerun, Etiopien, Japan, Liberia, Mexiko, Taiwan, Togo och USA med anledning av FN-decenniet för främjande av läs- och skrivkunnighet.

Varje år lägger informationsturnén nya länder till sin resplan och informerar därmed ännu fler människor om deras oförytterliga medfödda rättigheter.