CRIMINON
ATT SKAPA EN VÄRLD UTAN BROTTSLIGHET

Tre decenniers ökning av antalet interner i USAs fängelser har fört nationen till en allvarlig tröskel: en av 100 vuxna i USA sitter nu bakom galler. Det totala antalet interner är nu 2,3 miljoner, det högsta antalet i världen följt av det betydligt folkrikare Kina, där siffran är 1,5 miljoner. Kostnaden för att upprätthålla det amerikanska fängelsesystemet uppgick till 49 miljarder dollar 2007, vilket var en ökning från 12 miljarder dollar 1987. Siffrorna talar för sig själva. Och om man betänker att 80 % återfaller till brott finns det ett desperat behov av en fungerande metod som ger äkta och bestående rehabilitering av brottslingar som kan bli produktiva medlemmar i samhället.