DIANETIK: FÖRSTÅELSE AV SINNET

Dianetik-symbolen använder den grekiska bokstaven delta som sin grundläggande form. Dess gröna ränder står för tillväxt och de gula ränderna står för livet.

De fyra gröna ränderna representerar de fyra underavdelningarna av människans strävan att överleva som beskrivs i boken Dianetik.

Dianetik: Dia (grekiska), genom och nous (grekiska) sinnet eller själ.

För att förstå exakt hur Scientologin används, bör man känna till något om den forskning som L. Ron Hubbard bedrev och om Scientologins förelöpare – Dianetiken.

Dianetik är en metodik som kan hjälpa envar att lindra oönskade sensationer (förnimmelser) och känslor, oförnuftig rädsla och psykosomatiska sjukdomar (dvs sjukdomar som framkallas eller förvärras genom psykisk påfrestning).

Den beskrivs bäst som den inverkan själen har på kroppen genom sinnet.

Före 1950 var den rådande uppfattningen inom vetenskapen att människans sinne var detsamma som hennes hjärna, dvs en samling celler och neuroner, och inget annat. Inte nog med att man ansåg att människans förmåga inte kunde höjas – man trodde också att hennes personlighet var oåterkalleligen fastställd i och med bildandet av hennes hjärnbark. Dessa teorier var dock inte korrekta. Följaktligen har vetenskapen aldrig utvecklat någon fungerande teori om sinnet och heller inte någon metod för att lösa de problem som är förknippade med det.

L. Ron Hubbard ändrade helt på detta med sin bok Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen. Den gavs ut 1950 och utgör en vändpunkt i människans sökande efter en verklig förståelse av sig själv.

I likhet med Scientologin bygger Dianetiken på grundprinciper som är lätta att lära sig och som enkelt kan uppvisas som lika giltiga idag som när de offentliggjordes för första gången 1950.

I denna del av hemsidan kommer du att bli bekant med de grundläggande begreppen i Dianetik och hur det fungerar, målet med Dianetik, och en förståelse för tillståndet ”Clear”.