SCIENTOLOGI ÄR NÅGOT NYTT

Hoppet om andlig frihet är urgammalt, men det som Scientologin gör är nytt. Det sätt på vilket den är organiserad är nytt. De teknologier med vilka den kan få till stånd ett nytt existenstillstånd för människan är också nya.

Eftersom Scientologin riktar sig till människan som en andlig varelse, skiljer den sig helt och hållet från andra områden som anser att människan är en produkt av sina gener, fast i sina medfödda begränsningar.

Scientologin å andra sidan är studiet och behandlingen av anden i relation till anden själv, universa och annat liv. Scientologin har sin grund i 50 000 år av tänkande individer och bygger på livets fundamentala sanningar.

Utifrån dessa principer härleddes exakta metoder med vars hjälp man kan förbättra tillstånd och levnadsvillkor. Till skillnad från andra försök till förbättring, vilka bara gav regler för människan att leva efter, erbjuder Scientologin faktiska verktyg som man kan använda till vardags. Därför är den inte beroende av ett system trossatser eller att man litar på sin tro.

I Scientologi ligger tonvikten på exakt tillämpning av dess principer i syfte att förbättra både en persons eget liv och den värld vi lever i.