OM PROGRAMMET

ATT REPARERA SAMHÄLLETS
MORALISKA STRUKTUR

Etableringen av Vägen till lycka-stiftelsens internationella huvudkontor i Glendale, Kalifornien, år 2003, möjliggjordes tack vare scientologers stöd.

Stiftelsens huvudkontor erbjuder ett forum där pedagoger, företagschefer, lagstiftare och dignitärer planerar hur Vägen till lycka-program skall implementeras.

Stiftelsen, som utgör det centrala nav som samordnar alla Vägen till lycka-aktiviteter, driver ett växande nätverk av kontinentala och regionala kontor. Dessa kontor hjälper i sin tur tusentals människor och grupper att sprida häftena i sina områden.

12
MILJONER
ELEVER
HAR NÅTTS
MED
Vägen
TILL LYCKA
Ett bevis på Vägen till lyckas stora popularitet är att miljontals häften har distribuerats med anpassade omslag – från företag till myndigheter och brottsbekämpande organ, från internationellt hyllade sportpersonligheter och artister till premiärministrar och presidenter.
VÄGEN
TILL LYCKA-
häften
producera
depå
106
SPRÅK

För att möta den ständigt ökande efterfrågan driver Vägen till lycka-stiftelsen sin egen print-on-demand-anläggning med högteknologisk grafisk design vid sitt internationella huvudkontor. Häften med omslag designade enligt kundens önskemål kan produceras på vilket som helst av 109 olika språk, vilket gör det möjligt för enskilda personer, familjer, grupper, företag och myndigheter att distribuera Vägen till lycka med sitt eget namn och sin egen logotyp.

Stiftelsen auktoriserar också företag, idrottslag, polismyndigheter och andra organisationer och personer att trycka egna upplagor för massdistribution till skolor, lokala områden eller i hela länder.

De 21 levnadsreglerna i Vägen till lycka befrämjar vänlighet, ärlighet och de grundläggande färdigheter man behöver i livet, hjälper till att förhindra drogmissbruk samt bevarar familjeenheten. Det är ett budskap som har förändrat livet för miljontals människor, inte genom moralpredikan, utan genom att med sunt förnuft vädja till den grundläggande godhet som finns inom varje människa.

Häftet inbjuder till och förespråkar att man tar ansvar för sina medmänniskor i sitt lokala område, i samhället och faktiskt i hela världen.

På arbetsplatsen: Under trettio år har Vägen till lycka märkbart förbättrat anställdas attityder, beteende och deras förmåga att lösa problem.

På gatorna: Häftet Vägen till lycka har visat sig vara så effektivt som ett brottsförebyggande verktyg att företrädare för brottsbekämpande myndigheter, präster och handledare för ungdom distribuerar häftet inom sina verksamhetsområden för att minska våld och brottslighet.

Vid krig och oroligheter: När tillvaron har slitits sönder och gränsen mellan rätt och fel suddats ut, har Vägen till lycka bringat lugn, tolerans och respekt till befolkningar i konflikthärjade områden.

Hjälp till ungdomar: Vägen till lycka hjälper ungdomar att själva fatta beslut om hur de skall utveckla sin moraliska kompass. Boken ligger till grund för många projekt som drivs av ungdomar och den ger dem chansen att själva få människor att visa mer ansvar, pålitlighet och anständighet.

En av Vägen till lycka-stiftelsens huvudsatsningar är att hjälpa skolbarn att utveckla tydliga riktlinjer för vad som är rätt och fel uppförande – riktlinjer de kan följa för att det ska gå bra för dem i livet.

Stiftelsen stödjer många aktiviteter för ungdomar, bland annat tävlingar där de får utforma affischer och skriva uppsatser, samt tävlingen ”Föregå med gott exempel” som har nått ut till 12 000 skolor och 12 miljoner elever. Bland resultaten märks mer positiva hemmiljöer och tryggare samhällen.