SCIENTOLOGI: EN KUNSKAP OM LIVET

Scientologi-symbolen är ett S lagt över två trianglar. S:et står för Scientologi. De två trianglarna representerar viktiga begrepp inom Scientologi-religionen. Den undre triangeln representerar affinitet, verklighet och kommunikation som tillsammans bildar förståelse. Den övre triangeln består av ytterligare en uppsättning nära förbundna faktorer:­­ kunskap, ansvar och kontroll.

Dianetiken redde ut mycket angående mänskligt beteende och människans sinne, men en väsentlig fråga återstod: När någon tittade på en mental föreställningsbild, vem var det som tittade på denna bild?

Landvinningen kom hösten 1951 sedan L. Ron Hubbard hade observerat många, många människor som använde Dianetik och fann att de hade vissa erfarenheter och fenomen gemensamma. Efter en noggrann genomgång av allt relevant forskningsmaterial fann han svaret: människan var varken sin kropp eller sitt sinne, utan en andlig varelse. Det handlade om individen själv – källan till allt som är gott, anständigt och kreativt här i världen. I och med denna upptäckt grundade L. Ron Hubbard religionen Scientologi, eftersom han nu definitivt hade tagit steget in på det område som sedan gammalt tillhörde religionen – den mänskliga själens område.

Termen själ hade emellertid kommit att betyda så många olika saker genom dess användning i andra religioner och utövningar, att en ny term behövdes för att ange exakt vad som hade upptäckts. Termen LRH valde var thetan, från den grekiska bokstaven theta ((symbolen för theta) den traditionella symbolen för tanke eller liv.

En thetan är personen själv, inte hans kropp eller hans namn eller det fysiska universum, hans sinne eller någonting annat. Det är det som är medvetet om att vara medvetet; den identitet som ÄR individen. Man har inte en thetan, något man håller sig med och som är något skilt från en själv; man är en thetan.

Mycket relevant för L. Ron Hubbards forskning vid denna avgörande tidpunkt var hans undersökningar rörande det fenomen som kallas exteriorisering. Även om olika religiösa skrifter nämner detta hade ingen tidigare utsatt det för en så omsorgsfull granskning. Genom sin forskning kom L. Ron Hubbard fram till att thetanen kan lämna kroppen och existera oberoende av denna. I exterioriserat tillstånd kan personen se utan att använda kroppens ögon, höra utan kroppens öron och känna utan kroppens händer. Tidigare förstod människan mycket litet om detta fenomen – att individen kan existera skild från sitt sinne och sin kropp. I och med att exteriorisering kan uppnås i Scientologin vinner en person förvissningen om att han är sig själv och inte sin kropp.