THETANEN

Thetanen (anden) använder sitt sinne som ett kontrollsystem mellan sig själv och det fysiska universum. Sinnet är inte hjärnan. Hjärnan är en del av kroppen och bestämmer inte intelligensen; Den kan liknas vid en telefonväxel. Om man påstod att en telefonväxel utgör intelligensen i det företag den betjänar, skulle det vara detsamma som att påstå att hjärnan utgör intelligensen hos en människa. Det är helt enkelt inte sant. Hjärnan är bara en länk som likt en telefonledning förmedlar information.

Sinnet lagrar thetanens inspelningar av tankar, beslut, slutsatser, observationer och perceptioner under hela hans existens. Thetanen använder sitt sinne när han handskas med livet och det fysiska universum. Kroppen (inklusive hjärnan) är thetanens kommunikationscentral. Den är ett fysiskt föremål, inte personen själv.

Thetanen är källan till allt skapande och är själva livet. För första gången i mänsklig erfarenhet är det helt uppenbart att anden är odödlig och besitter förmågor långt utöver de man hittills förutspått.

Exterioriseringen av thetanen från dess kropp fullbordar förverkligandet av mål som man föreställt sig men som man sällan om ens någonsin, har uppnått inom spiritualism, mysticism eller liknande områden.

Identifieringen av thetanen möjliggör både förbättrade förmågor och ett höjt medvetande – förbättringar som inte är möjliga att uppnå inom något av de verksamhetsområden som hävdar att människan bara är en kropp och därför helt utlämnad åt det fysiska universums begränsningar.

Psykologin, till exempel, har manövrerat sig in i en återvändsgränd. I och med att psykologin inte hade någon som helst uppfattning om att en livsingjutande faktor existerar, urartade den till att bli en verksamhet vars enda ambition är att skapa en effekt på livsformer.

I Scientologin vänder man sig emellertid direkt till thetanen. Ett sådant tillvägagångssätt till förbättring åstadkommer en ökad andlig frihet och förmåga för individen och klargör varje del av livet.