INLEDNING

STÖDJER GLOBAL MEDVETENHET
OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Tidigt i sin forskning om människans sinne och anden, betonade författaren, humanitären och Scientologins grundare L. Ron Hubbard, att andlig frihet och upplysning i stort sett var ouppnåeliga mål för individer som förnekats sina mest grundläggande mänskliga rättigheter.

EN VIKTIG DEL av SCIENTOLOGINS TROSSATSER är ÖVERTYGELSEN att alla MÄNNISKOR är berättigade till VISSA OBESTRIDLIGA RÄTTIGHETER.

Därför skrev han En scientologs kodex och uppmanade Scientologi-religionens alla medlemmar att engagera sig i ”att stödja sanna humanitära strävanden inom området mänskliga rättigheter”. Genom att göra det lade han grunden till det som har blivit en global rörelse av förespråkare för mänskliga rättigheter för alla människor, oavsett deras etniska eller religiösa tillhörighet eller status i samhället.

Idag arbetar scientologer på fem kontinenter med myndigheter och icke-statliga organisationer (s.k. NGO:er) för att få till stånd en allmän medvetenhet och förverkligande av FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948, världens främsta dokument över mänskliga rättigheter.

Vi välkomnar deltagande och samarbete från alla som delar målet om en värld där mänskliga rättigheter är en självklar verklighet för alla.


ATT UPPLYSA MÄNNISKOR ÖVER HELA VÄRLDEN
OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vi konfronteras dagligen med nyheter om etniska konflikter, omänskligt handlande, oroligheter och krig.

Media är fyllt med berättelser om kränkningar av mänskliga rättigheter – från våld i hemmet och mobbning i skolor till korruption och fattigdom och diskriminering med myndigheternas goda minne. Samtidigt vet större delen av världens befolkning inte vad mänskliga rättigheter är och att de har rätt till dem.

mer

UNITED FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
INFORMATIONSMATERIAL AV MULTIMEDIATYP

Med stöd från Scientologi-kyrkan når multimediamaterial som fokuserar på att informera allmänheten och öka deras medvetenhet om mänskliga rättigheter mer än 100 miljoner människor världen över varje år.

I programmet satte man särskilt fokus på FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR) sedan undersökningar hade visat att mindre än 10 procent av de tillfrågade kände till att denna förklaring fanns, och ännu färre kunde säga mer än en eller två av de 30 grundläggande rättigheterna som anges i dokumentet.

mer

EN ÖVERTYGANDE RÖST FÖR MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER SOM INSPIRERAR MILJONER MÄNNISKOR

”30 RÄTTIGHETER, 30 ANNONSER”

Det ökande intresset bland ungdomar att lära sig sina mänskliga rättigheter som skapats av häftet Vad är mänskliga rättigheter? ledde till att 30 pedagogiska informationsannonsfilmer om mänskliga rättigheter skapades, där var och en illustrerar en av de mänskliga rättigheter som beskrivs i den Allmänna förklaringen.


mer

AUDIOVISUELLT MATERIAL FÖR ATT GÖRA
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LEVANDE

Filmen Berättelsen om mänskliga rättigheter är en väsentlig del av informationskampanjen om de mänskliga rättigheterna – den bekantar tittare i alla åldrar med deras mest grundläggande friheter.

Berättelsen om mänskliga rättigheter är en imponerande film som definierar ett av världens mest missförstådda begrepp.

mer

INTERAKTIV WEBBPLATS
FÖR RESURSCENTER FÖR UNDERVISNING ONLINE

Både Enade för mänskliga rättigheter och Ungdomar för mänskliga rättigheter har interaktiva webbplatser med en hel uppsättning material på 17 olika språk.

Alla häftena om de mänskliga rättigheterna, infoannonserna och Berättelsen om mänskliga rättigheter kan laddas ner eller beställas online. Webbplatserna har ett interaktivt virtuellt undervisningssystem för alla som undervisar i eller lär sig grundläggande mänskliga rättigheter.

mer

UNDERVISNING OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
OMFATTAR HELA VÄRLDEN

En grundläggande förutsättning för mänskliga rättigheter är att de är för alla. Så oavsett ekonomisk eller kulturell bakgrund kan varje individ, genom att delta i dessa program, få människor att stödja mänskliga rättigheter och undervisning i mänskliga rättigheter i sitt eget lokala område, i sin stad eller sitt land.

mer

GER LÖSNINGAR
TILL MILJONTALS

Church of Scientology International Dissemination and Distribution Center i Los Angeles, Kalifornien, står i centrum för de globala humanitära initiativ som stöds av Scientologi-kyrkor och scientologer. Förutom att skapa spridningsmaterial till de över 10 000 Scientologi-kyrkorna, missionerna och anslutna grupperna i hela världen, producerar centret läromedel till alla av kyrkan sponsrade humanitära program.

mer

PARTNER OCH LEDARE
STÖDER PROGRAMMET

För att uppnå globalt förverkligande av de mänskliga rättigheterna krävs det global medvetenhet och kunskap om dessa rättigheter.

För att förverkliga detta, har Scientologi-kyrkor och deras medlemmar under mer än 40 år initierat och stött program som effektivt höjer allmänhetens medvetenhet om de mänskliga rättigheterna och lär ut dem till ungdomar och vuxna.

mer