GER LÖSNINGAR
TILL MILJONTALS

Church of Scientology International Dissemination and Distribution Center producerar informations- och undervisningsmaterial på 17 språk till människorätts­organisationer och lärare världen över.

Church of Scientology International Dissemination and Distribution Center i Los Angeles, Kalifornien, står i centrum för de globala humanitära initiativ som stöds av Scientologi-kyrkor och scientologer. Förutom att skapa disseminerings­material till över 10 000 Scientologi-kyrkor, missioner och anslutna grupper i hela världen, producerar centret undervisnings- och informationsmaterial till alla av kyrkan sponsrade humanitära program. Centret producerar häften, dvd:er, undervisningspaket och petitionsmaterial, vilket utgör kärnan i människorättsinitiativet. Då produktionen sker internt innebär detta att man kan erbjuda pedagogiskt material i miljontals exemplar på 17 språk till människorätts­organisationer och lärare världen över.