AUDITÖRENS KODEX

Auditören upprätthåller och tillämpar en uppförandekodex gentemot sin preclear, känd som Auditörens kodex. Det är en samling regler som måste följas strikt för att säkerställa att preclearn erhåller den största möjliga andliga behållning från auditering. Auditörens kodex utvecklades under många års observation. Det är den etikkodex som styr en auditörs handlande.

Till exempel, för att hålla Auditörens kodex inne, lovar en auditör att aldrig utnyttja hemligheter som en preclear yppat i en auditeringssession. Enligt tradition har alla kommunikationer mellan en pastor och hans församlingsmedlemmar givits under tystnadsplikt och varit konfidentiella, och så är det också i auditering. Det som sagts i förtroende under en auditeringssession betraktas i Scientologi-kyrkan som okränkbart, och detta förtroende sviks aldrig.

Auditering är framgångsrik endast när auditören handlar i enlighet med denna kodex. En auditör talar aldrig om för en preclear vad denne bör tänka om sig själv, ej heller ger han sin åsikt om det som auditeras. Ett mål i auditering är att återställa preclearns visshet i fråga om sin egen ståndpunkt; att värdera för preclearn hämmar endast uppnåendet av detta mål. Därför förbjuds sådan värdering i kodexen.

De egenskaper som inpräntas i Auditörens kodex är i grunden de som hålls högst i anseende hos människor. En auditör bemöter sin preclear med vänlighet, affinitet, tålamod och andra liknande goda egenskaper, för att hjälpa honom konfrontera områden med andlig upprördhet eller svårighet.