JÄMFÖRELSE MED ANDRA UTÖVNINGAR

Tidigare strävanden att hjälpa människan gick ut på att påtvinga henne moralregler och normer för beteende och uppförande men, eftersom man inte kände till det reaktiva sinnet eller metoder att lindra dess irrationella befallningar, lyckades man inte åstadkomma några bestående förbättringar.

Auditering skiljer sig i hög grad från dessa äldre utövningar, varav många var ineffektiva, och en del, såsom psykiatri, faktiskt fördärvliga. I auditering följer man en exakt utstakad väg som leder till bestämda förbättringar, och det är bara den auditerade personen själv som avgör om dessa framsteg har uppnåtts eller ej. Preclearn avgör när han har återvunnit en förmåga eller gjort sig kvitt något andligt hinder i livet, inte någon annan. Auditören fortsätter att bistå preclearn tills denne själv vet, på egen väg, att han uppnått det avsedda resultatet. Det är inte auditören eller någon annan i Scientologin som påstår att preclearn har uppnått en förbättring. Det är preclearn själv som vet. Eftersom målet med auditering är att rehabilitera en individs personliga möjligheter, finns det faktiskt inget annat sätt att fastställa förbättringar.

Auditering grundar sig på gemensamma nämnare, som gäller för allt levande. Det finns inga variabler i auditering; samma procedurer gäller för alla fall. Endast auditering kan återställa en individ hans ursprungliga resurser och göra det möjligt för honom att vara den person som han vet att han i grunden är. Endast auditering befriar en person från det reaktiva sinnets fällor.