AUDITERINGSSESSIONEN

Den tidsrymd under vilken en auditör auditerar en preclear kallas för en auditeringssession. En session genomförs vid en avtalad tidpunkt som fastställts av auditören och preclearn.

I auditering används processer – exakta uppsättningar frågor som ställs eller instruktioner som ges av en auditör för att hjälpa en person att finna områden av andliga kval, komma underfund med saker om sig själv och för att förbättra sitt tillstånd. Det finns väldigt många olika auditeringsprocesser som var och en förbättrar individens förmåga att konfrontera och bemästra någon del av tillvaron. När man har uppnått den bestämda målsättningen för en viss process avslutas processen och en annan kan sedan användas för att inrikta sig på ett annat område av personens liv.

Man skulle naturligtvis kunna ställa ett obegränsat antal frågor – som kanske eller kanske inte skulle hjälpa personen. Det stora framsteget i Dianetiken och Scientologin var dock att L. Ron Hubbard fastställde de exakta frågorna och instruktionerna för att få till stånd andlig frihet.

Processens frågor eller instruktioner vägleder personen så att han kan granska en bestämd del av sin tillvaro. Vad man hittar varierar givetvis från person till person, eftersom vars och ens erfarenheter är olika. Sak samma vilka erfarenheter eller vilken bakgrund, så får individen likväl hjälp med att hitta, inte bara områden av andlig upprördhet eller svårighet i sitt liv, utan får även hjälp med att hitta dess källa. På så sätt kan var och en befria sig från oönskade barriärer som hämmar, blockerar eller trubbar av ens naturliga förmågor och öka dessa förmågor så att man blir mer alert och andligen mer kapabel.

Det finns inga variabler inom auditeringsteknologin, inga slumpmässiga resultat och ingen godtycklig tillämpning. Auditering är inte en period av obestämd fri associering. Varje process har en exakt utformning och tilllämpas på ett exakt sätt, och leder till ett bestämt resultat när den används korrekt.

Scientologi-auditering kan ta vem som helst från ett tillstånd av andlig blindhet upp till en andlig tillvaro.