AUDITÖREN OCH PRECLEARN

En person som är utbildad och kvalificerad att förbättra individer genom auditering kallas för auditör. Auditör definieras som en som lyssnar, från latinets audire, vilket betyder att höra eller lyssna. En auditör är en pastor eller pastorsstuderande inom Scientologi-kyrkan.

En person som erhåller auditering kallas för preclear – från pre (före) och ”Clear”, en person som ännu inte är Clear. En preclear är en person som genom auditering tar reda på mera om sig själv och livet.