SCIENTOLOGI-KYRKANS BEGYNNELSE

Med publiceringen av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen den 9 maj 1950, började en nationell rörelse. Under sommaren flockades personer som hade läst Dianetik-boken, vid L. Ron Hubbards hem i Elizabeth, New Jersey. De ville veta mer. De ville bli mer kompetenta i Dianetik-auditering. Och med detta krav sökte fyra personer (en advokat, en förläggare, en läkare och en ingenjör) kontakt med L. Ron Hubbard för att bilda Hubbard Dianetics Research Foundation (HDRF). Med hans samtycke bildades stiftelsen i Elizabeth.

Dianetik låg på New York Times bestsellerlista 26 veckor i följd och skapade en storm av intresse över hela USA, vilket resulterade i att ytterligare fyra stiftelser där studerande kunde utbildas i Dianetik måste öppnas på olika platser i USA.

L. Ron Hubbard fann under sin fortsatta forskning om sinnet i slutet av 1951 att han faktiskt studerade den mänskliga anden för att svara på frågan om vem eller vad som använde sig av sinnet. Med denna grundläggande och elementära upptäckt av den mänskliga anden, hade ett nytt ämne grundats: Scientologi.

Grupper av studerande från hela världen reste till Phoenix, Arizona, där Hubbard höll kurser och föreläste om Scientologi. Som ett resultat bildade de återvändande studerandena Scientologi-grupper i sina områden, inte bara i Amerika, utan även i England, Australien, Frankrike, Tyskland, Nya Zeeland och Sydafrika.

Eftersom den mänskliga anden verkligen hör hemma i den religiösa sfären, bildade en grupp scientologer i Los Angeles den första Scientologi-kyrkan i februari 1954. Vid mitten av det följande årtiondet fanns över ett dussin Scientologi-kyrkor i fem länder, tillsammans med tjogtals Scientologi-grupper i dussintals länder.