RELIGIONEN SCIENTOLOGI

Tack vare de vetenskapliga och tekniska landvinningarna under det senaste århundradet har de flesta idag det materiellt sett bättre än sina förfäder. Däremot har livskvaliteten, enligt deras egna uttalanden, inte hållit jämna steg med de materiella framstegen.

Man skulle faktiskt kunna påstå att folk en gång i tiden var lyckligare och nöjdare. För en del medför det materiella välståndet ängslan och gnagande oro, att även om inte någon tar ifrån dem vad de så strävsamt knogat ihop, så kommer döden kanske ändå i förtid och sätter punkt för dem. Andra finner det lättare att möta döden än att uthärda ett otacksamt och slitsamt jobb livet ut, de flesta väljer dock det mindre dramatiska alternativet att helt enkelt acceptera ett liv av tyst förtvivlan som sin lott.

De flesta människor har i detta nya millennium inget riktigt grepp om faktorerna som styr deras liv. Detta trots att de, i enkla ordalag, skulle kunna förbättra sina levnadsvillkor och därmed leva lyckligare liv bara de förstod sig själva och sina medmänniskor bättre.

Detta är alltså Scientologins syfte: att göra det möjligt för människan att förbättra sitt liv genom förståelse.