SCIENTOLOGI ÄR EN RELIGION

Scientologi har många övertygelser gemensamma med andra religioner och filosofier. Scientologin betraktar människan som en andlig varelse som inte bara består av kött och blod. Detta är naturligtvis en mycket annorlunda syn jämfört med den rådande vetenskapliga uppfattningen som ser människan enbart som ett materiellt föremål, en komplex kombination av kemikalier och stimulus–respons-mekanismer.

Enligt Scientologin är människan i grunden god, inte ond. Det är människans erfarenheter som leder henne till att begå onda gärningar, inte hennes verkliga natur. Hon försöker ofta lösa sina problem på ett felaktigt sätt genom att bara se till sina egna intressen, vilket sedan ställer till besvär för både henne själv och andra.

Enligt Scientologin gör människan framsteg i samma mån som hon bevarar sin andliga integritet och sina andliga ideal och förblir ärlig och anständig. Faktum är att hon blir sämre och sämre ju mer hon avviker från ett sådant levnadssätt.

Men eftersom människan i grunden är god, är hon i stånd till andlig utveckling. Och det är Scientologins mål att föra henne till en punkt där hon kan bringa ordning i sitt eget liv och lösa sina egna problem.

Andra försök att hjälpa människan har gått ut på att man försöker lösa problemen åt henne, men Scientologin är annorlunda i detta avseende. En individ som har förts dithän att han kan förbättra sina förmågor och konfrontera livet bättre, att han lättare kan identifiera faktorerna i sitt liv, är enligt Scientologin också i en position där han kan lösa sina egna problem och därmed själv förbättra sitt liv.