VAD ÄR CRIMINON?

Criminon, som betyder ”inget brott”, är ett frivilligt rehabiliteringsprogram för kriminella där man använder teknologier som utvecklats av L. Ron Hubbard för att hjälpa fångar återvinna stolthet och självkänsla. Idag är Criminon igång med verksamhet i mer än 2 000 fängelser, hjälper omkring 100 000 fångar genom korrespondenskurser eller ger seminarier på platsen, med anmärkningsvärda resultat.

Criminon förser de intagna med de kunskaper och färdigheter de behöver för att förändra sina liv och bli produktiva medlemmar i samhället. Fångar som har genomfört Criminon-programmet visar dramatiska förbättringar i enlighet med villkoren för skyddstillsyn – detta inkluderar skadeersättning, betalning av böter och samhällstjänst. Criminon är vidare känt att skära ner en återfallsfrekvens på 80 % till noll och att helt utrota våld i cellerna. Programmet är så framgångsrikt att det i många fall beordrats sättas in nationellt i hela fängelsesystem.