VAD ÄR APPLIED SCHOLASTICS?

Applied Scholastics är en ideell, allmännyttig organisation som är engagerad i att förbättra utbildning med L. Ron Hubbards inlärnings- och läskunnighetsverktyg, vilka sammantagna benämns studieteknologi. Sedan den ursprungligen utvecklades för att användas i Scientologins kurslokaler under 1960-talet, har studieteknologin blivit en global företeelse eftersom den rutinmässigt förbättrar läskunnighet och förståelse med 25–35 %.

Under organisationens första tre årtionden har spridningen av studieteknologin i skolor och universitet till stor del varit en gräsrotsangelägenhet som initierats av lärare och pedagoger under Applied Scholastics fana. Även om det fortfarande skedde på gräsrotsnivå, ökade omfattningen dramatiskt med förvärvet och etableringen av Applied Scholastics Internationals utbildningsanläggning i Spanish Lake-distriktet i St. Louis, Missouri. Sedan öppningen har den revolutionerat hela akademiska områden genom att presentera studieteknologin med hjälp av omfattande utbildningsprogram till utbildare på högsta nivå. Dessa utbildare har i sin tur nu infört teknologin i omkring 4 000 skolor och i hela distrikt. Under tiden tillhandahåller Applied Scholastics privatlärare och stödgrupper teknologin till långsamma eller på annat sätt missgynnade studerande. På detta sätt har Applied Scholastics nu fört ut L. Ron Hubbards gåva för inlärning och kompetens till över 28 miljoner studerande i cirka 70 länder.