LIKNAR SCIENTOLOGIN HYPNOS, MEDITATION, PSYKOTERAPI ELLER ANDRA MENTALA TERAPIER?

Det finns inga likheter. Det var faktiskt när L.Ron Hubbard undersökte hypnos och många andra mentala utövningar som han insåg behovet av användbara lösningar på människans problem. I sin bok Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen skrev L. Ron Hubbard att han hade funnit att hypnos och psykoterapi var farliga och oanvändbara. Nästan alla andra metoder som påstår sig vara mental vetenskap grundar sig på principer som i hög grad motsätter sig Scientologins principer. Psykiatri och psykologi behandlar människan som en ”sak” som kan betingas, inte som en andlig varelse som kan finna svar på livets problem och som kan förbättras oerhört.