VAD BETYDER OPERERANDE THETAN (OT)?

Opererande thetan (OT) är ett andligt existens­tillstånd ovanför Clear. Med opererande menas ”som har förmågan att agera och hantera saker” och med thetan menas ”den andliga individen som är det sanna jaget”. En Opererande thetan är alltså någon som kan hantera saker utan att behöva använda en kropp eller fysiska hjälpmedel. 

Man är i grunden sig själv, kan hantera saker och existera utan fysiskt stöd och assistans. Det betyder inte att man blir Gud. Det betyder att man blir sig själv fullständigt.

Grundläggande nivåer av Scientologi hjälper en person hantera sina personliga relationer och vardagsproblem och frigör hans uppmärksamhet så att han kan inrikta sig på högre aspekter av tillvaron. På nivån för Opererande thetan ägnar man sig åt sin egen odödlighet som andlig varelse.

Precis som alla andra andliga nivåer inom Scientologin uppnår man tillståndet för OT genom att följa en serie gradvisa steg, vart och ett något mer avancerat än det föregående och vart och ett med en specifik förmåga uppnådd. Den exakta följden är fast etablerad och avvikelser från denna följd är improduktiva. Därför vore det meningslöst att försöka få in någon på OT-nivåerna innan han är redo för dem. Man skulle lika gärna kunna kräva att ett barn skall springa innan det lär sig krypa och gå. På samma sätt kan personer i Scientologin bara dra nytta av vägledningen som leder till OT efter att de fullbordat mer grundläggande steg.

På nivån för OT studerar scientologer mycket avancerat material från L. Ron Hubbards forskning. Enligt dem som har uppnått OT trotsar de andliga resultat man uppnår alla beskrivningar.