VAD ÄR TILLSTÅNDET CLEAR?

Clear är namnet på ett tillstånd som uppnås genom auditering och beskriver en person som inte längre har sitt ett eget reaktiva sinne, den dolda källan till irrationellt beteende, omotiverade rädslor, upprördhet och otrygghet. Utan det reaktiva sinnet återfår en individ sin grundläggande personlighet, sin självdeterminism och blir i grund och botten mycket, mycket mer sig själv.

Det finns inte någonting som kan jämföras med storslagenheten i tillståndet Clear beskrivet någonstans i vår kultur. Det är ett mål människan har drömt om att uppnå i över 2 500 år, och ändå är tillståndet Clear långt utöver allt som någon ens kunnat föreställa sig tidigare. Det faktum att en individ skulle kunna bli någonting som är långt över och mycket bättre än en mänsklig varelse under en enda livstid, är en helt ny idé. 

Tillståndet Clear finns idag och kan uppnås av alla människor. Tusen och åter tusen scientologer världen över är cleara och fler uppnår detta tillstånd för varje dag som går.