HUR FÅR SCIENTOLOGI-KYRKOR SITT EKONOMISKA STÖD?

Från sina medlemmar, liksom i varje annan kyrka.

En del kyrkor har ett system med tionde. Andra kräver att medlemmarna betalar för uthyrning av kyrkbänk, religiösa ceremonier och tjänster. I Scientologi-kyrkan ger församlingsmedlemmarna donationer för den auditering eller utbildning som de önskar genomgå. Dessa bidrag från scientologer utgör kyrkans främsta ekonomiska stöd och finansierar alla religiösa och samhällsförbättrande aktiviteter som kyrkan engagerar sig i. Scientologer behöver inte erlägga något tionde eller göra några andra donationer utöver dessa.

Scientologi har inte den rikedom och egendom som andra religioner har samlat på sig under hundratals år – den måste klara sig i enlighet med dagens samhälles ekonomiska system. Med tanke på vad det kostar att förrätta en enda timmes auditering, vilket kräver högt utbildade specialister, och inte minst de fasta utgifterna för underhåll av kyrkans byggnader, blir nödvändigheten för donationer uppenbar.

Kyrkan valde donationssystemet som den primära metoden för finansiering, eftersom det är den mest rättvisa metoden. De som utnyttjar kyrkans faciliteter bör vara de som bidrar mest till dess underhåll. Man förväntar sig naturligtvis ingen donation från medlemmar som befinner sig i kyrkan för att delta i många andra typer av individuella och gemensamma tjänster som äger rum sju dagar i veckan – detta inbegriper deltagande i grupprocessing, att lyssna på L. Ron Hubbards bandinspelade föreläsningar, att läsa verk som är en del av de religiösa skrifterna i kyrkans bibliotek, att träffa andra församlingsmedlemmar, att få vägledning från kaplanen eller att närvara vid söndagsbetraktelser, predikningar, vigslar, dop och begravningar.

Scientologers donationer gör det möjligt för kyrkan att fortsätta existera och fungera; de finansierar dess omfattande projekt för att få till stånd förbättringar av samhället. Vidare gör donationerna det möjligt att informera människor om Scientologin, människor som annars kanske aldrig skulle ha haft någon möjlighet att ta del av den, och de bidrar till att skapa en trygg och angenäm miljö för alla och envar.