VAD ÄR UTBILDNING?  

Utövningen av Scientologi består av auditering (andlig vägledning) och utbildning. Man blir fri genom auditering, medan utbildning ger en kunskap om hur man ska så förbli.

Inne i varje Scientologi-kyrka finns det särskilda rum där medlemmarna studerar L. Ron Hubbards skriftliga material och lyssnar på hans inspelade föreläsningar. Detta görs i en exakt ordningsföljd, som anges på ett ”checksheet”. En kursledare är närvarande i varje kurslokal för att hjälpa scientologer att uppnå full förståelse av materialet de studerar. En kursledare lär inte ut, föreläser eller tolkar materialet på något sätt, utan hänvisar istället studerande till det korrekta materialet om de stöter på problem. På grund av checksheeten och kursledarens roll är det möjligt för medlemmar som studerar Scientologi-material att studera i sin egen takt.

Utbildningen sträcker sig från introduktionskurser till avancerade, och omfattar studier av de högre nivåerna av skrifterna. Det finns kurser där man kan lära sig att utöva Scientologi-vägledning som auditör. Auditör definieras som ”en som lyssnar”, från latinets audire, vilket betyder ”att höra eller lyssna”.

Auditörsutbildning omfattar en intensiv serie övningar på varje aspekt av att leverera en auditeringssession. Filmer om viktiga aspekter av ämnet används också för att underlätta inlärningen av auditeringens praktiska tillämpningar. En studerande lär sig sina tekniker så att de verkligen sitter, och i alla Scientologi-kyrkor världen över finns det endast ett kriterium för godkännande: en studerande som utexamineras förväntas utföra en hundraprocentigt perfekt auditeringssession varenda gång. Genom Scientologi-utbildning uppnås denna standard dagligen.

Slutresultatet av auditörsutbildningen är att en individ kan ge auditering till en annan person. Men eftersom Scientologin erbjuder en förståelse av mänskligt beteende och vad som ligger bakom vardagliga problem, ger auditörsutbildningen även individer möjlighet att hantera livet självt.