HÅLLS DEN INFORMATION SOM YPPAS UNDER AUDITERINGSSESSIONER ALLTID KONFIDENTIELL?

Absolut och utan undantag.

All kommunikation mellan en pastor och hans församlingsmedlemmar har traditionellt varit belagd med tystnadsplikt. Detta är definitivt fallet i religionen Scientologi, och det förtroendet sviks aldrig. Faktum är att Scientologi-kyrkan skulle åberopa allt det skydd som lagen ger med avseende på pastorers rätt till tystnadsplikt, för att hålla det konfidentiellt.

Auditörens kodex kräver att en pastor aldrig använder hemligheterna som avslöjas av en församlingsmedlem i en auditeringssession. Den information som lämnas i förtroende under en auditeringssession av en församlingsmedlem till en pastor anses okränkbar av kyrkan och kyrkans pastorer. All sådan information hålls strängt konfidentiell av en Scientologi-pastor och kyrkan.