VARFÖR MÅSTE MAN VÄNTA I SEX VECKOR INNAN MAN KAN DELTA I AUDITERING, OM MAN VANEMÄSSIGT HAR TAGIT DROGER?

Forskning har visat att det tar minst så lång tid innan drogernas verkningar har försvunnit. Auditering är helt enkelt inte lika effektiv så länge det finns droger i kroppen. En person som använder droger är mindre alert och kan t.o.m. bli dum, tom i huvudet, glömsk, bedräglig eller ansvarslös.