VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN DIANETIK OCH SCIENTOLOGI?

Dianetik kommer från de grekiska orden dia, ”genom” och nous, ”sinne” eller ”själ”. Dianetik definieras vidare som ”vilken inverkan själen har på kroppen”.

Dianetik frilägger källan till omotiverad rädsla, upprördhet, osäkerhet, oförklarliga smärtor, sensationer och emotioner (psykosomatiska sjukdomar) och beskriver effektiva hanteringar för dessa tillstånd.

Genom att använda Dianetikens procedurer framkom det att källan till dessa tillstånd inte var celler eller cellulärt minne, utan ett varande som trotsade tiden. Upptäckten av tidigare liv följdes av fenomenet exterioriseringandens avskiljande från kroppen, samtidigt som man är fullt medveten. Med denna upptäckt – och den ofrånkomliga slutsatsen att man är en andlig varelse – föddes religionen Scientologi.

Scientologi definieras som studiet och hanteringen av anden i förhållande till sig själv, universa och annat liv. Genom utövandet av Scientologi, kan man öka sin andliga medvetenhet och förmåga, och inse sin egen odödlighet.

Dianetik handlade om människoanden, trots att ingen kunde föreställa sig det när boken först utgavs. Dianetik är föregångaren till och en underavdelning av Scientologi.