VAD ÄR SCIENTOLOGI?

Scientologin utvecklades av L. Ron Hubbard, den är en religion som erbjuder väg, som leder till en fullständig och säker förståelse av ens sanna andliga natur och ens förhållande till en själv, ens familj, grupper, mänskligheten, alla livsformer, det materiella universum, det andliga universumet och det Högsta väsendet.

Scientologin riktar sig till anden – inte till kroppen eller sinnet – och dess tro är att människan är mycket mer än bara en produkt av sin miljö eller sina gener.

Scientologi omfattar en samling kunskap som utgår från vissa fundamentala sanningar. De huvudsakliga av dessa är:

Människan är en odödlig andlig varelse.

Hennes erfarenheter sträcker sig långt utöver en enda livstid.

Hennes förmågor är obegränsade, om än inte förverkligade i nuet.

Vidare anser Scientologin att människan i grunden är god och att hennes andliga befrielse beror på henne själv, hennes medmänniskor och hennes förmåga att uppnå gemenskap med universum.

Scientologi är inte en dogmatisk religion där man förväntas acceptera något baserat enbart på tro. Tvärtom upptäcker man själv att principerna i Scientologin är sanna genom att man tillämpar dess principer och observerar eller upplever resultaten.

Scientologins slutmål är sann andlig upplysning och frihet.