VAD SCIENTOLOGI-UTBILDNING OMFATTAR

Den stora omfattningen av Scientologi-utbildning är uppdelad i ett stort antal kurser som sträcker sig från en studie av de grundläggande böckerna skrivna av L. Ron Hubbard till introduktionskurser som lär ut grundläggande principer, till mer omfattande kurser, som utbildar auditörer från de lägsta nivåerna till betydligt mera avancerade sådana.

Det finns andra kurser som innehåller kunskap om de yttersta förmågorna hos thetanen och de som täcker hela det filosofiska och tekniska materialet i Dianetik och Scientologi.

Det finns mycket att veta, men allt är vetbart. Och allteftersom man lär sig mer blir synen på livet tydligare och mer begriplig.

Precis som allting i Scientologin, är hela utbildningsprogrammet byggt på ett gradvist tillvägagångsätt, vare sig man är intresserad av att bli professionell auditör eller bara av att bli bättre på att leva livet. Man börjar med grunderna och rör sig upp mot mer och mer avancerade material och kurser.