OM PROGRAMMET

ATT UTPLÅNA PROBLEMET MED HJÄLP AV
DROGFÖREBYGGANDE HANDLINGAR

Med 40 års leverans av drog­rehabilitering och förebyggande verksamhet i ryggen, har Narconons droginformationsspecialister funnit att ungdomar som får kunskap om droger och deras verkningar ofta bestämmer sig för att hålla sig borta från droger.

”Skrämseltaktiken” misslyckades ofta, och i vissa fall t.o.m. bidrog till att droganvändningen fortsatte genom att information presenterades som var lätt att förringa.

Narconons droginformationsprogram är evidensbaserat. En nyligen gjord studie av programmet visar att det effektivt minskar narkotikamissbruket bland gymnasieelever.

Nyckeln till varför Narconon är så framgångsrik med sin droginformation, ligger både i programmets innehåll och hur det presenteras. De interaktiva presentationerna innehåller enkel, saklig information om drogernas fysiska och psykiska verkningar, och andra sociala problem som rör droganvändning. Presentationen av programmet inbegriper bland annat praktiska demonstrationer av materialet med betoning på faktisk tillämpning.

NARCONONS
drogutbildare
har föreläst till
16
MILJONER
ELEVER
— i —
35
LÄNDER

Narconon ger alltså en realistisk bild av narkotikamissbruk. Det handlar inte bara om att uppmana ungdomar att ”säga nej”, utan få dem att komma till den slutsatsen på egen hand och, vilket är ännu viktigare, visa dem hur man säger nej och exakt vad de säger nej till.

Narconons presentationer behandlar också de problem som ofta ligger i botten på droganvändning. När det gäller tonåringar kan orsaken ofta vara tristess eller en oförmåga att kommunicera med andra. Därför tar man även upp andra saker, som t.ex. att sätta och uppnå mål som ett sätt att undvika att hamna i missbrukets fälla.

Narconons droginformationspresentationer är indelade i flera ämnen:

Hur droger påverkar kroppen

Hur droger påverkar sinnet

Marijuana-myten

Sanningen om ecstasy

Sanningen om jointer

Droger och alkohol: hur media påverkar ungdomar

Tobak, rökning och din hälsa

LSD – en av dagens farligaste droger

Att sätta och uppnå mål i livet – hur detta eliminerar en önskan att ta droger

Grupptryck och hur man står emot att ta droger

Beroende – hur det börjar och vad som gör en person beroende

Hur emotioner spelar in vid droganvändning.