BEHÖVER MAN VERKLIGEN SCIENTOLOGIN FÖR ATT KLARA SIG BRA I LIVET?

Detta är en fråga man själv måste besvara. En scientologs syn på detta är att även om en del människor klarar sig ganska bra i livet utan Scientologin, kan de alltid klara sig bättre och förbättra sina förmågor ytterligare. Faktum är att utövandet av Scientologi i hög grad omfattar att hjälpa de kapabla att bli mer kapabla, och man finner oftast att de som klarar sig bäst i livet är de som först anammar Scientologin.