VAD ÄR SCIENTOLOGINS NAMNGIVNINGSCEREMONI?

I Scientologi-religionen förekommer en ceremoni för att fira ett nyblivet föräldraskap och introducera den nyfödde till världen. Scientologins namngivningsceremoni har ytterligare en viktig betydelse för religionens medlemmar. Scientologer erkänner den andliga varelsens odödlighet såsom en grundläggande övertygelse och däri ingår insikten om att personen kan uppleva förvirring av att påbörja ett nytt liv. Det är därför viktigt att en nyfödd får bekantgöra sig med sin nya familj och omgivning och bringas i kommunikation med familjen.

I Scientologins namngivningsceremoni får barnet formellt sin nya identitet, presenteras för sina föräldrar och gudföräldrar och hälsas varmt välkommen till församlingen.

Namngivningsceremonin påminner också föräldrar och gudföräldrar om deras ansvar, inte minst att dela med sig av sina egna svårvunna erfarenheter och ge vägledning, och samtidigt hålla i minnet att det är upp till varje person att välja sin egen väg i livet.

Namngivningsceremonin resulterar i att personen välkomnas och blir orienterad till sitt nya liv.  

Läs en av Scientologins namngivningsceremonier.