ATT ÅTERUPPRÄTTA SJÄLVRESPEKT
VÄGEN TILL LYCKA

Chockande två tredjedelar av världens regeringar är fulla av allvarlig korruption. Nästan en fjärdedel av dagens nya ledare är övertygade om att de måste bete sig oetiskt för att komma framåt.

För att vända denna nedgång och återställa grundläggande moral och värderingar, skrev L. Ron Hubbard Vägen till lycka: En guide till ett bättre liv baserat på sunt förnuft. Helt icke-religiös, kan de 21 levnadsreglerna användas av alla oavsett ras, kultur eller tro för att främja vänlighet, ärlighet och grundläggande färdigheter i att leva.

Vägen till lycka, nu publicerad på 112 språk, har fört lugn till samhällen som slitits sönder av våld, fred till områden som härjas av inbördes stridigheter, och självrespekt till miljontals människor – i skolor, fängelser, kyrkor, ungdoms- och kulturcentra.

För att lyfta varje sektor i samhället, grundades den ideella, sekulära Vägen till lycka-stiftelsens internationella huvudkontor i Glendale, Kalifornien, som samordningscentrum för världsomfattande verksamheter. Genom stöd från Scientologi-kyrkorna och scientologer, utnyttjas nu Vägen till lycka och dess utbildningsmaterial och program i världens alla hörn, och bidrar till att ingjuta en högre nivå av ärlighet, tillit och självrespekt i alla kulturer.

ATT SKAPA FRED I EN REGION AV TUMULT

COLOMBIA OCH BORTOM

10 000 medlemmar av rikspoliskåren nådde 20 % av befolkningen med Vägen till lycka, och skapade lugn i ett instabilt land.

Årtionden av narkotika-terrorism och drogkrig gjorde Colombia till ett av världens mest våldsamma länder, plågat av kidnappningar och mord.

I sökandet efter en lösning, lanserade den colombianska rikspolisen Vägen till lycka-programmet, i en massiv utdelning när gatuprotester hotade att bryta ut i upplopp. Tjänstemän ordnade också PSA-meddelanden som visade levnadsreglerna i Vägen till lycka, och som sändes på Bogotá TV.

Inget våld följde.

Rikspolisens överste samordnade ansträngningarna och vände sedan fokus till Cartagena, där eskalerande brottslighet hotade turismen. Ett Vägen till lycka-seminarium för 140 Cartagena-poliser följdes av distribution av häften i hela staden. Direkt sammanfallande med ett intensivt treårigt program av Vägen till lycka, sjönk brotten i Cartagena med 27 procent, och förklarades som Colombias säkraste stad.

Efter hand som programmet expanderade och blev rikstäckande, sjönk brottsligheten i andra städer – inte minst tack vare mer än 10 000 poliser, utbildade i Vägen till lycka-programmet, som levererade seminarier till 3 miljoner medborgare och distribuerade exemplar av häftet till 20 procent av befolkningen.

Därefter har angränsande nationer, som var desperata efter lösningar på droger och kriminalitet, också antagit Vägen till lycka. Guatemalas första dam begärde 3 miljoner exemplar av häftet och distribuerade det genom rikspolisen, borgmästare och skolor. Detta införande av häftet följdes av betydande nedgångar i kriminalitet. I Peru, introducerade en pensionerad general för rikspolisen Vägen till lycka till International Police Association och sedan till den peruanska polisens nätverk där den blev officiell polisutbildning. År 2014 började militärpolisen i Sao Paulo utbildningen på Vägen till lycka samtidigt med distributionen av tusentals häften.

VÄGEN TILL
LYCKA-
häftet
ÖVERSATT
till
112
SPRÅK

”Hoppet har anlänt med Vägen till lycka. Genom dess 21 levnadsregler och tillämpningen av dem kan vinden vända så att vi återigen kan njuta av livets dygder: rättvisa, lojalitet, ärlighet, förlåtelse, självkontroll, värdighet, respekt och kärlek, för att nämna några.” På uppdrag av regeringen och folket i Dominica, vill jag tacka er för detta initiativ och era ansträngningar att göra det här programmet till en succé.” – Minister för kultur, ungdomsfrågor & sport, Dominica

”Vägen till lycka försöker inte ändra på en persons religiösa uppfattningar eller sociala status. På sätt och vis omfattar den allt. Oavsett om personen är muslim, hindu eller inte alls är religiös, kan den vara ett mycket effektivt budskap som är relevant för ens egna speciella omständigheter.” – Premiärminister (pensionerad), Republiken Guyana

”Jag vill tacka hjärtligt för seminarierna som gavs till officerarna i polisen och tog upp levnadsreglerna från Vägen till lycka. Dessa har gett oss en bra lektion, och en förståelse av hur viktigt det är att vara polis, det vill säga att vara ett föredöme i grannskapet och samhället.” – Metropolitan Police Commander, Bogotá, Colombia

4400

GLOBALT BUDSKAP

SPRIDER VÄGEN TILL LYCKA

Enskilda personer, skolor, polisen, myndigheter, företag, professionella praktiker – vem som helst kan beställa sin egen upplaga av Vägen till lycka för att dela med familj, vänner, kunder och till och med totala främlingar.

Mångfalden av specialiserade omslag speglar kraften i och populariteten av Vägen till lycka. I världens alla hörn hör människor om häftet, läser det, och delar det med medarbetare, rektorer, polischefer, borgmästare, ledamöter av kongressen och parlamentet.

Häftet, bok-på-film och PSA-meddelandena, introduceras i sin tur vida omkring genom privata och statliga grupper, höjer moral, integritet och tillit genom hela samhället, landet eller nationen.