GLOBAL UTBILDNING
FÖRA FRAM DE UNIVERSELLA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

I en värld där människor ständigt möts av en störtflod av oroande rapporter i media om brott mot mänskliga rättigheter – allt från dödliga giftgasattacker till människohandel, fattigdom och hungersnöd orsakade av människan – förstår få sina rättigheter och ännu färre vet hur de kan utöva dem.

I sin mångåriga tradition av att kämpa för frihetens sak för alla, har Scientologi-kyrkan och dess medlemmar strävat efter lösningar genom sponsring av ett av världens vidaste initiativ för information och utbildning om mänskliga rättigheter till allmänheten, Enade för mänskliga rättigheter, och dess komponenter för ungdomar, Ungdomar för mänskliga rättigheter.

Målen för dessa ideella, icke-religiösa organisationer är två: Lär ungdomarna deras omistliga rättigheter och därmed väsentligt öka medvetenheten hos en enda generation; och inlämna petitioner till regeringar om att genomföra och upprätthålla bestämmelserna i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948, världens mest framstående dokument om mänskliga rättigheter, och begär utbildning om mänskliga rättigheter i skolan.

Ungdomar för mänskliga rättigheter och Enade för mänskliga rättigheter stöder otaliga aktiviteter och tillhandahåller utbildningsresurser på 17 språk som kan främja detta initiativ på alla nivåer i samhället. Dessa program är i stor utsträckning anammade och används av skolor och kyrkor, medborgargrupper och samhällsgrupper, människorättsorganisationer, polisen, försvaret och statliga organisationer över hela världen.

ATT VÄCKA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL LIV I

MEXIKO

De mänskliga rättigheter som ingår i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna blev en officiell del av den mexikanska nationella konstitutionen ratificerad av delstaterna och undertecknades av presidenten.

Kampen för reformer för mänskliga rättigheter i Mexiko är en dödligt seriös verksamhet. Karteller som har att göra med handel med droger och människor bryter mot hela skalan av mänskliga rättigheter – tvångsarbete, kidnappning, tortyr och mord.

Ungdomar för mänskliga rättigheter i Mexiko bildades 2004 av mexikanska scientologer och andra som var fast beslutna att åstadkomma en radikal förändring i landets skamliga meriter i fråga om de mänskliga rättigheterna. YHR lanserade sitt brett baserade ”Vad är mänskliga rättigheter?”- kampanjen på alla tillgängliga gräsrotskanaler – rockkonserter, maraton, petitionsinsamlingar och hundratals seminarier i skolor på alla nivåer. De sände också ut PSA-meddelanden på statlig TV till miljontals tittare, och distribuerade vitt och brett häftet om mänskliga rättigheter med mexikanska kändisar som främjar medvetenhet om mänskliga rättigheter.

Utöver sitt eget genomförande av programmet, erbjöd YHR sin hjälp och sitt material till FN, statliga och federala myndigheter, utbildningsinstitutioner och människorättsgrupper.

Den nationella kommissionen har använt YHRI:s material i över 300 seminarier där 15 000 tonåringar har deltagit. Ungdom för mänskliga rättigheters resurser har varit en viktig del av den medborgerliga frihetens utbildningsprogram som sponsras av miljöministeriet.

I den mexikanska delstaten Chiapas, har Ungdomar för mänskliga rättigheter utbildat 1 000 studerande och lärare åt byrån för familje­utveckling. Lagstiftare införlivade sedan hela texten ur den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna i Chiapas konstitution, vilket gör undervisning i mänskliga rättigheter obligatorisk i denna delstat.

Ungdomar för mänskliga rättigheter och andra förde snart frågan till den mexikanska nationalkongressens uppmärksamhet. I ett klimat av ökad medvetenhet, har de rättigheter som formuleras i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna officiellt införlivats i landets konstitution. Händelsen signalerade en renässans för mänskliga rättigheter för mexikanska medborgare, och gav ett mycket försenat erkännande att det är viktigt att skydda medborgarnas grundläggande rättigheter för att bygga upp och upprätthålla en stark, modern och fri nation.

350-
TUSEN
mexikanska
medborgare har
UTBILDATS OM
DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA

”Det är en ära att ge ett erkännande till Ungdomar för mänskliga rättigheter i Ecuador för deras värdefulla bidrag till utbildning och spridning av de mänskliga rättigheterna i Ecuador, och för att främja en nationell kultur av respekt för de mänskliga rättigheterna.” – Samordningsminister för arv, Ecuador

”Jag vill gratulera er till att ha producerat filmen UNITED, till vars förtjänster inte bara hör att den är riktad till ungdomar, utan också att den har gjorts av ungdomar som har förstått vikten av att gemensamt bekämpa rasism, diskriminering och intolerans. Vi gratulerar också alla deltagare i det Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter.” – Ministerrådgivare, Guatemalas permanenta Förenta nationerna-uppdrag

”Detta är för att berömma er för era viktiga handlingar å vägnar av utbildning i mänskliga rättigheterna, särskilt för att göra den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna mer känd. Jag kan inte tänka mig någon viktigare insats för fred, och för att hjälpa upp den respekt vi alla måste ha för varandra, än att göra dessa rättigheter kända och tillämpade. Ungdomarna som är en del av er organisation förtjänar all möjlig hjälp och uppmuntran i sitt arbete i sina hemländer. För dem och de som hjälper till att organisera dem, må de fortsätta att öka sina ansträngningar, och må dessa ansträngningar bära den sötaste av alla frukter som är möjlig: fred mellan individer, mellan grupper och mellan nationer.” – FN:s utvärderingskontor för utvecklingsprogram

150

ENADE NATIONER

SOM DRIVER ETT KORSTÅG FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Ingenstans på jorden är kampen för mänskliga rättigheter en fast fråga. Även om rättsstaten dominerar, finns det fortfarande en sammandrabbning mellan medborgarnas styrkor och de som vill förneka eller bortse från obestridliga rättigheter. Men eftersom det finns en stor styrka i antal och enighet, arbetar Ungdomar för mänskliga rättigheter med utbildningskampanjer och tillhandahåller material och program till organisationer i över 150 länder mot ett fullständigt genomförande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Dessa länder inkluderar Sydafrika, Colombia, Japan och Storbritannien, Grekland, Italien, Mexiko och Taiwan – som även i sin mångfald, förenas kring den gemensamma verkligheten att de mänskliga rättigheterna är av avgörande vikt för att upprätthålla en fritt samhälle.

”Jag är stolt över att erbjuda min uppmuntran och mitt stöd till medlemmarna i Ungdomar för mänskliga rättigheters internationella ledare för morgondagen-klubben. Genom att lära ungdomar runt om i världen vikten av mänskliga rättigheter, skapar ni och era kollegor värdefulla förespråkare för främjande av tolerans och fred ... Jag berömmer er Klubb, samt ungdomarna i Scientologi-kyrkan för att de arbetar för att öka respekt och värdighet för alla människor när det gäller att främja världstolerans och fred.” – Office of International Religious Freedom USA:s utrikesdepartement