UTROTA DROGMISSBRUK
SANNINGEN OM DROGER

Drogmissbruk är ett globalt problem och kräver en global lösning.

Sanningen om droger är ett av världens största icke-statliga program för information till allmänheten om droger, och är ett omfattande initiativ som Scientologi-kyrkan stödjer. För att popularisera drogfritt levande, distribueras miljontals av ett brett spektrum och faktaspäckade utbildningsmaterial av den ideella, allmännyttiga stiftelsen för en drogfri värld till skolor, samhällsgrupper och statliga institutioner över hela världen. Med flera årtiondens erfarenhet av drogförebyggande verksamhet har programmet Sanningen om droger på ett effektivt sätt kommunicerat drogmissbrukets verklighet individuellt och genom masskommunikation.

Eftersom ungdomar som presenteras med osminkade fakta om vad droger kan göra är mycket mer benägna att avvisa droger på egen hand, är Sanningen om droger mycket efterfrågad som ett utbildningsverktyg i skolor, brottsbekämpande enheter och i samhällsbaserade platser. Mer än 62 miljoner utbildningsbroschyrer har distribuerats, och PSA-meddelande har nått mer än 260 miljoner tittare i 123 länder.

LAG & UTBILDNING

ATT GÖRA EN AVVÄGNING

Criminal Investigation Bureau valde Sanningen om droger-programmet för dess effektivitet i att undervisa unga människor i drogers skadliga verkningar.

I hela USA, i samhällen stora och små, erkänns effektiviteten i Sanningen om droger-programmet av brottsbekämpande personal på alla nivåer, som en del av lösningen på droger och kriminalitet.

I Los Angeles, plats för USA:s största sheriffdepartement, skrev Los Angeles Sheriff, 2011: ”Utbildningsprogrammet Sanningen om droger som Scientologi-kyrkan sponsrar är helt avgörande för att våra skolor och grannskap skall vara trygga. Det är ett enormt framgångsrikt program världen över och det behövs verkligen. Därför har vi utbildat en grupp av våra egna poliser i hur man använder detta enastående program. Jag tackar er för allt det ni gör som hjälper mig att göra mitt jobb, för idag är brottsligheten i Los Angeles den lägsta på 40 år.”

På samma sätt är programmet en viktig del av polisens drogupplysning i hela New York City, där en New York-polis skrev att Stiftelsen för en drogfri värld ”ger en underbar service att vägleda barn i rätt riktning för att vända bort från droger”. En annan skrev att Stiftelsen ”gör en enorm service till alla samhällen över hela New York City och vi ser fram mot ett fortsatt samarbete i att utbilda våra barn om farorna med droger”.

En annan polistjänsteman som är bekant med programmets användbarhet är School Resource Officer i Ocala, Florida, polisdepartement. När han arbetade med gymnasieelever, sade han: ”Varje förälder som har problem med att deras barn blir inblandade i droger kan komma till mig, och jag kommer att få in dem i programmet.”

En officer för Ocala-polisens Criminal Investigation Bureau beskrev programmet som ”fantastiskt” och deras feedback från det som ”överväldigande och positiv”.

En viktig del av Stiftelsen för en drogfri världs mission är att kontinuerligt erbjuda nytt och uppdaterat material för användare av Sanningen om droger-programmet. Stiftelsen gör till exempel material tillgängligt för att ta upp och bearbeta frågan om nya och kraftigt missbrukade syntetiska droger. Den har blivit kompanjon med med Drug Enforcement Administrationen i USA för att göra denna information känd, till exempel i ett forum som hölls i Scientologi-kyrkan internationella kontor för nationella frågor i Washington D.C. En specialagent från sektionen för syntetiska droger och kemikalier vid DEA:s kontor informerade specialister på drogförebyggande och rehabilitering från ett brett utbud av privata och statliga organisationer om polisens inställning till dessa droger, och Drogfri värld-representanter talade om utbildningsaspekten.

800
POLIS-
regerings-
OCH
SAMHÄLLS-
PARTNERS
ELLER ALLIANSER

”Materialen introducerades i en av våra lokala skolor med över 100 elever och lärare som deltog i Sanningen om droger-programmet. Programmets material och DVD hade en så förbluffande inverkan på deltagarna att de krävde mer tid för att titta på programmet. Det hade en så fantastisk inverkan att de lokala skolorna har bett distriktets polisdepartement att erbjuda Drogfri värld-programmet.” ­ – Polisdepartement, Texas, USA

”Jag har använt utbildningspaket för Sanningen om droger i en högstadieskola i innerstaden av Birmingham. Jag har gjort många drogföredrag med en mängd olika människor i alla olika utbildningsinstitutioner, men jag har aldrig haft en produkt som är så informativ.” – Polisdepartement, Birmingham, UK

”Genom att Stiftelsen för en drogfri värld har delat med sig av sin kunskap och expertis har den spelat en betydande roll i DEA:s framgång med vårt samhällsprogram för att minska drogmissbruk.” – Specialagent, DEA, USA

”Vi har kämpat med ett drogproblem under flera år i dessa samhällen och dessa broschyrer kommer att nå långt mot att öka medvetenhet om droger och deras effekter bland människor och särskilt ungdomar.” – Polisdepartement,Johannesburg, Sydafrika

400

TRYGGA SAMHÄLLEN

BISTÅR POLISENS ANSTRÄNGNINGARNA RUNTOM I VÄRLDEN

”Som patrullerande polis vet man vad som driver brott”, sade en polischef. Genom att beskriva droger som den gemensamma nämnaren i de flesta brott, speglade han kunskapen hos polisstyrkorna världen över som ofta känner att de kämpar ett krig som inte kan vinnas mot droger.

Utbredd medvetenhet om orsakssambandet mellan droger och kriminalitet har fört hundratals polisorganisationer till Stiftelsen för en drogfri värld och deras Sanningen om droger-program.

School Resource Officers och andra inblandade i drogutbildning finner att materialet passar deras behov – det är omfattande, lätt att administrera, intressant för ungdomar och vuxna, och lätt tillgängligt. Och det fungerar. Det vanligaste svaret är att ungdomar identifierar sig med det och dess direkta, rättframma bilder av ungdomar som talar till ungdomar. En polis som använder programmet skrev att materialen åstadkommer en ”förnuftig medvetenhet” om droger på ett icke-anklagande sätt.

”... stor hjälp för att professionalisera workshops om drogförebyggande som ges till skolor i Mexico City.”

”Genom detta brev vill jag uttrycka min uppriktiga tacksamhet för kursen Sanningen om droger, som gavs till medlemmar av Samordningskommittén för skolsäkerhetsprogram, vilket har varit till stor hjälp för att göra de workshops om drogförebyggande som ges i Mexico Citys skolor mer professionella. Jag vill också tacka för det material ni har tillhandahållit som gynnar de människor som vi når genom dessa workshops.” – Underdirektör, Skolsäkerhetsenheten, Ministeriet för allmän säkerhet, Mexico City