VÄGEN TILL LYCKA
MULTIMEDIAELEMENT

För att möta efterfrågan på utbildningsmaterial för Vägen till lycka ger Vägen till lycka-stiftelsen material till olika individer, lärare och grupper som arbetar för att hjälpa studerande att anamma konstruktiva attityder och färdigheter.

8
-TUSEN
utbildnings-
PAKET
har
DISTRIBUERATS
KOSTNADS-
FRITT


Vägen till lycka-stiftelsen presenterar alla element i Online Education Resource Center, inklusive häftet, Educator`s Guide, PSA-meddelanden och bok-på-film utdrag, vilka alla kan ses, hämtas och beställas.
Var och en av levnadsreglerna i Vägen till lycka har levandegjorts på film på PSA-meddelanden för att användas i klassrum och i TV-sändningar.

Vägen till lycka-häftet finns tillgängligt på 112 språk. Personliga upplagor med anpassade omslag kan beställas för att distribueras.
Vägen till lycka bok-på-film är en oavkortad presentation av den tryckta boken, konfigurerad för alla former av elektroniska medier för att underlätta utbyte över sociala medier.

Utbildarguiden, handboken för effektiv undervisning i värden baserade på sunt förnuft, är en del av det kompletta paketet (ovan) som innehåller allt material som behövs för att genomföra programmet i alla pedagogiska miljöer.
Vägen till lycka-affischer är lämpliga att sätta upp i skolor, samlings­lokaler, kyrkor och varhelst programmet erbjuds.