Gå nedåt för att fortsätta

Ordet Scientologi är taget från latinets scio, vilket betyder ”att veta, i ordets fullaste bemärkelse”, och det grekiska logos, som betyder ”studium av”. Det betyder bokstavligen ”att veta hur man vet”.

Se ett utdrag ur filmen

Svaren på livets frågor – i bild

Boken Scientologi: Tankens grunder rekommenderas som första steg för att förstå Scientologins grundläggande teori och principer. Det är så här livet fungerar. Njut av den spännande resan till ditt inre.

Se ett utdrag ur filmen 
Scientologi: Tankens grunder

Alla är välkomna

Kom in idag och får reda på mer »

Scientologin är en världsomfattande religion med över 11 000 kyrkor, missioner och därtill hörande grupper, med miljontals medlemmar i 184 länder. Scientologin innehåller användbar teknologi för att förstå sig själv och förbättra tillstånd i sitt liv. Scientologi-kyrkor är mötesplatser som pulserar av liv och aktivitet. Varje Scientologi-kyrka tillhandahåller många religiösa tjänster och material av olika slag för människor att studera Scientologi. Alla är välkomna.

Gör ett kostnadsfritt personlighetstest

Lär känna ditt sanna jag

Under större delen av vårt liv har vi fått lära oss att personligheten beror på genetiska anlag och är omöjlig att förändra – man får helt enkelt ”leva med det”. Det är inte sant. Faktum är att du kan ändra din personlighet och bli en mycket bättre, lyckligare person som möter och övervinner livets utmaningar med kunskap och lätthet – ditt verkliga jag.

  • Hitta dina problemområden och upptäck din nivå av lycka, självförtroende, stabilitet med mera.
  • Få reda på hur din personlighet bestämmer hur väl du kan sköta dina relationer till andra människor.
  • Lär känna dina starka sidor och hur du kan förbättra dem så att du får ut mer av livet.